Odhad tržní ceny

Jaká je cena Vaší nemovitosti na trhu a za kolik se prodá.

Ať už budete prodávat jakýmkoli způsobem, prvořadé je co nejlépe znát aktuální tržní hodnotu nemovitosti, spolu s prodejností. V této době víc než kdykoli předtím.

Pro uvedení na trh a nejlepší prodej je mimořádně důležitá optimální nabídková cena. Chybou je samozřejmě jak příliš nízká, ale často i příliš vysoká cena. Zapomeňte na různé kalkulačky prodejnosti, ty dnes už neplatí. A ruku v ruce s cenou se musí vyhodnotit prodejnost. 

Dobrým nápadem ale není nechat odhadovat tuto cenu klasického realitního makléře, kterému jde hlavně o to, aby získal Vaši nemovitost k prodeji právě on. Doslova "za každou cenu". Potom dochází k tzv. „kupování“ nabídky, kdy makléř často s cenou manipuluje, aby ovlivnil majitele a získal další položku do své nabídky.

V dnešní době je zvlášť třeba správně vyhodnotit situaci a trendy na měnícím se trhu. Ty se pro jednotlivé druhy nemovitostí mohou lišit. 

Dobrou volbou pro tyto účely je tento odhad tržní ceny. Proč?

Tržní cenu totiž stanovím podloženě, v první řadě podle skutečně prodaných srovnatelných nemovitostí. Přihlížím přitom ke všem specifikům, podle své zkušeností a praxe, zejména na základě:

  • 1
    skutečně realizovaných cen z katastru nemovitostí (za kolik se opravdu prodaly, ne jen nabízely), s ohledem na časový vývoj cen a aktuální situaci a trendy
  • 2
    aktuálních poptávek kupujících, a zejména nyní také podle situace na trhu a trendů
  • 3
    kritického posouzení nabídkových cen konkurenčních nemovitostí na trhu.

Informací pro stanovení ceny není nikdy dost, tzv. cenotvorných veličin je totiž překvapivě hodně. Mají ale různou váhu a potřeba je správně vyhodnotit.  Svoji roli hrají i „měkké“, těžko vyčíslitelné vlastnosti, okolnosti a rozdíly mezi jednotlivými nemovitostmi. Kupující velmi ovlivňují jejich emoce, dojmy, pocity, i když si to většinou nepřipouští, a to se projevuje na ceně i prodejnosti.

Přístup k informacím i rozsáhlé zkušenosti přímo z praxe jsou nepostradatelné.

Vedle odhadu tržní ceny dostanete i informace o realizovaných prodejích v okolí Vaší nemovitosti a návrh optimální nabídkové ceny. 

Cena za provedení tržního odhadu ceny

Odhad tržní ceny nemovitosti a prodejnosti nebo konzultaci o ní provádím zdarma.

Kontaktujte mě telef. nebo níže pro další info