Chci koupit byt, dům nebo jinou nemovitost

a mít přitom zdarma konkurenční výhodu

V situaci roku 2021 je shánění a kupování nemovitosti zvlášť těžké. Zhoršila se nabídka a ceny vyletěly. To ještě více posílilo postavení prodávajících

Vše začíná už nedostatkem příležitostí ke koupi. Řada nemovitostí se prodá, aniž by se objevily na veřejném trhu; jejich podíl se teď zvětšuje a jsou to z podstaty věci ty zajímavější.

Při vážnějším zájmu určitě prověřte stav nemovitosti. U staveb v horším technickém stavu je navíc velký otazník ohledně rozsahu potřebné rekonstrukce, nákladech, potřebném čase pro úpravy.

Ceny stavebních prací a materiálů vyskočily a zhoršila se jejich časová dostupnost. S tím vším souvisí otazníky ohledně správné kupní ceny nemovitosti.

Zajímat vás musí kromě ceny také termíny, finance, pokuty, záruky. Prodávající má výhodu, svoji nemovitost a její nedostatky dobře zná, a ještě mívá po ruce pomoc, přinejmenším realitního makléře. Ten je, když nic jiného, tak prostě obchodník, který v pravou chvíli umí příhodně "zamlžit".

Nejčastější dopad nerovného postavení je to, že kupující podepíše nevyváženou rezervační smlouvu, kde je v nevýhodě, v reálném ohrožení. Určitě ale nechcete, aby vám propadla záloha a přišli jste o vytoužené bydlení. Ale naopak příliš formalistický přístup dokáže dobrou příležitost "zabít".

To vše tvoří nepříznivou situaci kupujícího, která ale má vyzkoušené řešení

Agent kupujícího, v Česku jako Realitní LUPA

Využití tzv. agenta kupujícího je běžné na rozvinutých trzích

Přínosy agenta kupujícího:

 • rozšíří příležitosti, okruh nabídek ke koupi včetně neveřejných
 • přítomnost a podpora na důležitých prohlídkách
 • odhalování technických vad (možný inspektor nemovitostí) i problémů lokality
 • ochrana před přemrštěnou kupní cenou, možnost dosažení slevy - nižší kupní cena
 • prověřování právních vad, omezení a rizik, prověření nabývacích titulů a dalších dokumentů
 • přítomnost při jednáních, potřebná protiváha realitnímu makléři nebo právníkovi druhé strany
 • operativní řešení rezervační smlouvy, pružné skloubení formalit a obchodní stránky věci, vazba na termíny a financování = kritický bod transakce
 • vyjednávání výhodnějších podmínek kupní smlouvy (cena, termíny, platební podmínky, pokuty,  záruky)
 • zajištění připomínek k návrhům kupní smlouvy, úschovní smlouvy, návrhy na vklad, kontrola, zástavní smlouva, provázanost s příp. hypoteční smlouvou
 • možná pomoc při optimalizaci financování koupě, struktury transakce
 • průběžné poradenství a konzultace, dohled nad celým procesem převodu, podpora kupujícího ve stresujících situacích
 • vyvážení obchodní a právní složky, vybalancování příležitostí a rizik

K čemu je agent kupujícího dobrý?

Agent kupujícího hájí na rozdíl od běžného realitního makléře výlučně zájmy kupujícího. Agent rozpoznává kvalitu nemovitosti, její skutečnou cenu na trhu. Identifikuje potřeby a situaci kupujícího, i motivaci prodávajícího k prodeji.

Agent kupujícího dokáže správně reagovat podle situace, a působí na uzavření kupní smlouvy tak, aby byla v daných podmínkách pro kupujícího co nejpříznivější - cena, termíny, pokuty, záruky.

Postavení agenta kupujícího na jedné straně a makléře nebo právníka na straně druhé tak připomínají postavení advokátů sporných stran. Tam je značným hendikepem, když jedna strana má pomoc a druhá hájí své zájmy naivně sama.

Stejný rozdíl ve znalostech, dovednostech i psychické zátěži, a z toho plynoucí rozdíl v šanci vychýlit výsledek ve svůj prospěch. Ale i bez makléře nebo právníka je prodávající ve výhodě: svou nemovitost nemovitost zná jako své boty a jen on ví, proč skutečně ji prodává.

U nás provozuji pro své klienty službu agenta kupujícího pod obchodní značkou Realitní LUPA od roku 2009. Je financovaná z úspory na kupní ceně, nebo z dalších dvou možných vnějších zdrojů, ale pro klienta ve všech případech bezplatná.

Financovaní Realitní LUPY je výhradně z úspory kupní ceny: bezplatně

Případová studie v ČR

Typický přínos agenta kupujícího - Realitní LUPY na základě příkladu z naší domácí praxe: koupě domu v okolí Prahy v ceně kolem 8 mil. Kč.

Agentem dosažené snížení kupní ceny bylo 400.000 Kč (úspora), odměna agenta financovaná z části úspory kupní ceny byla 60.000 Kč. Pomoc se vyplatila jen díky nižší kupní ceně, všechny další neméně důležité přínosy jsou navíc!

Chci koupi nemovitost

Realitní LUPA: Tři oblasti přínosů

 • 1
  Příležitosti
  Příležitosti, informace o nabídkách i majitelích, neveřejné tipy
 • 2
  Jistota
  Technická inspekce, právní prověrka vyloučí budoucí problémy. Přináší jistotu a klid
 • 3
  Cena a podmínky koupě
  Snížení ceny, jistota nepředražené koupě, vyhovující termíny, pokuty, záruky

Agent kupujícího prosazuje a chrání zájmy kupujícího v celém průběhu kupování, všímá si při prohlídkách a jednáních všeho důležitého, upozorňuje na rizika, řeší podmínky koupě včetně ceny