Správná nabídková cena nemovitosti

Správné nastavení ceny je klíč k úspěchu

Při uvedení nemovitosti na trh je velmi důležité ji začít nabízet co nejlepším způsobem. Klíčovou úlohu v tom má správně nasazená cena, přesto právě v tom se často chybuje. V době ovlivněné pandemií COVID-19 to platí dvojnásob.

První, co bude zájemce směrovat, je požadovaná cena

Cena je při prodeji nemovitosti natolik zásadní, že hraje roli dokonce ještě dřív, než se zájemce dozví řadu jiných důležitých informací, tedy za co ta cena vlastně je. Požadovat hned zpočátku správnou cenu, tedy stanovit dobře nabídkovou cenu nemovitosti je klíčové, protože se tím vymezuje okruh lidí, kteří se o Vaši nemovitost začnou zajímat a zejména okruh zájemců, kteří vůbec dorazí na prohlídku! Není třeba zdůrazňovat, že kdo na prohlídku nedorazí, ten Vaši nemovitost nekoupí. První vystavení nabídky či inzerce Vaší nemovitosti má nejsilnější efekt a pozdější napravování chybného začátku stojí úsilí.

Pásma optimální nabídkové ceny

Nabídková cena by měla být většinou v rozsahu 5 až +15 % u bytů a 10 až +20% u domů nebo pozemků, vztaženo k ceně obvyklé. Nabídková cena je cena požadovaná prodávajícím čili Vámi, obvyklá cena je běžně realizovaná cena „stejné“ či alespoň co nejvíce srovnatelné nemovitosti, tedy za co se takové nemovitosti běžně prodávají. Konečně tržní cena je cena, za kterou svoji nemovitost skutečně prodáte a je určena dohodou, shodou kupujícího a prodávajícího nad všemi podmínkami kupní smlouvy.

Nabídková cena – chybné přístupy a jejich dopady

Jaká jsou rizika chybného stanovení ceny? Nasadíte-li ji příliš nízko, zvýšit ji během jednání s konkrétním zájemcem je velmi obtížné a obchodně nešťastné, kupující na to bude reagovat negativně. Nízko nasazená cena vede přímo k finanční ztrátě, mohli jste prostě dostat víc. Častější chybou je ale nasazení příliš vysoké ceny, tedy nad uvedené mezní hodnoty. Co hrozí zde a jaké to má časem dopady?

Cena je vedle lokality první, čemu věnuje zájemce pozornost už při „scannování“ inzerce, ostatní detaily jsou nejasné anebo sporné. Na trhu je velké množství nabídek, které s nimi kupující okamžitě srovnává, tedy velké množství konkurenčních nemovitostí. V prvotní fázi máte jen omezené možností, jak vůbec zájemce upoutat. Příliš nadsazená cena pravděpodobně vyřadí Vaši nemovitost z jeho rozhodování o nabídku se vůbec do větší hloubky zajímat.

Nedělejte zbytečné chyby

Jestliže časem nabídkovou cenu snížíte, zájemce často novou, pro něho vylepšenou cenu už „nevidí“, zdá se mu podvědomě podezřelá, něco s nemovitostí asi bude, když se nemůže prodat. Nejhorší je vzbudit dojem „ležáku“, podobně tragické jsou různé ceny v jednu dobu vinou souběžné inzerce více zprostředkovatelů. Pamatujte totiž, že v dnešní situaci zájemci sledují trh dlouhodobě, než se ke koupi odhodlají. V současné konkurenci na trhu nesmíte dělat chyby.

Sleva z ceny: kdy nesnižovat cenu a kdy je sleva přínosem

Efekt slevy zde totiž funguje špatným směrem, jinak než u zboží, které je standardní a předvídatelné kvality a ceny, za kterou se normálně prodává. Takto pozitivně funguje například síla zavedené obchodní značky. U nemovitostí je ale sleva známkou problémů a potřeby zvýšené opatrnosti zájemce, původní cena nic neznamená, protože kvalita nabídky je mlhavá. Pokud už inzerovanou cenu musíte snížit, tak nejlépe jednou a výrazně, „schodovité“ opatrnické snižování o stupínky je nejhorší možná volba. Jiná věc je slevit nakonec během konkrétního jednání, kdy si zájemce už nemovitost prohlédl a zvažuje její klady a zápory, pro a proti. Tam má vstřícný postoj ke slevě své místo, citelně podpoří rozhodnutí pro koupi a s tím také již byla nabídková cena nasazena!

Pak si možná řeknete: raději nechat nabídnout cenu kupujícího nebo napsat „cena k jednání“. Ani jedna z možností není dobrá. Cena k jednání obvykle způsobuje enormní tlak na snížení ceny a část zájemců odradí předem, stejně tak nechat cenu na kupujícím vyřadí většinu zájemců ze snahy hlouběji se o Vaši nemovitost zajímat. Na to má málokdo čas, opět vítězí správně nabízené nemovitosti, tentokrát ty konkurenční.

Domluvit se na ceně je tak těžké! Můžou za to totiž i city

Tržní cena je stanovena shodou prodávajícího a kupujícího. Mezi postoji je bohužel široký příkop a rozevřené nůžky a není to jenom tím, že prodávající chce prodat co nejdráže a kupující co nejlevněji. Příčina je i v odlišné psychologii stran. Pro kupujícího je vyhlédnutá nemovitost prostě zbožím, jednou z mnoha na trhu, vybírá co nejlépe, s ekonomickým hlediskem, srovnává plusy, mínusy a nakonec volí tu pro něho nejvýhodnější.

Vy ale máte k nemovitosti z principu citový vztah. Nejspíš v ní dlouho bydlíte nebo jste v ní dokonce vyrostli, možná jste ji rekonstruovali nebo v ní provedli řadu úprav. S láskou jste o ni pečovali, udržovali, vylepšovali. Vytvořili jste si k ní citová pouta, tak trochu jako k vlastnímu dítěti. A nakonec si ji osobně ceníte více, než je tržní hodnota, tedy cena, kterou by za ni byl ochoten dát někdo, kdo tyto city vůbec nezohledňuje. Podobné platí o samotné lokalitě nemovitosti, máte k ní prostě vztah.

Proto se musíte na chvíli při stanovování ceny od těchto citů oprostit a snažit se svou nemovitost vidět očima kupujícího. Co je na ni výjimečného? V čem je lepší než srovnatelné nemovitosti na trhu? V čem jsou naopak její slabiny?

Pro srovnání s konkurenčními nemovitostmi můžete použít kritéria uvedená v článku Co také hraje roli v určení ceny nemovitosti. Pamatujte přitom, že žádné dvě nemovitosti nejsou stejné.

To nejlepší, co můžete udělat pro svůj prodej, je zajistit si spolehlivý odhad tržní ceny a prodejnosti. V době ovlivněné pandemií COVID-19 to platí dvojnásob.

Komentáře