Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je vyhlášeno ve Sbírce zákonů

25.9.2020 Dnes vyšla ve Sbírce zákonů úprava, která ruší daň z nabytí nemovitých věcí.

Je to definitivní tečka za peripetiemi posledních měsíců. Zákon je účinný od 26.9.2020, některé jeho části však budou účinné až od 1.1.2021. To, co ale kupující pálilo nejvíc, tedy samotné zrušení daně z nabytí, platí zpětně u u všech převodů nemovitých věcí, u nichž byl návrh na vklad vlastnického práva proveden katastrem nemovitostí od 1. 12. 2019 dále (tj. lhůta pro podání daňového přiznání byla po 31. 3. 2020).

Novelizace byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 25. 9. 2020 jako zákon č. 386/2020 Sb.

Zdroj: Sbírka zákonů ČR