Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí je od 1.7.2020 zrušeno.

Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí je od 1.7.2020 zrušeno. Výjimkou je, zjednodušeně řečeno, pouze předkupní právo dědiců, a to pouze po dobu půl roku po nabytí dědictví. Přesné znění úpravy je obsaženo v § 1124 nového Občanského zákoníku.

Úpravy našich zákonodárců jsou zde tak trochu „ode zdi ke zdi“, kdy nám bez přehánění zběsile mění tento institut občanského práva, po staletí laděného a vyvažovaného, nejprve do jednoho extrému, pak po druhého. Na to jsme zvyklí u správního, veřejného práva, kdy si stát dělá s občany či daňovými poplatníky co chce, ale v „civilní“ sféře je to neobvyklé a nežádoucí.

Od 1.1.2018 totiž novela zákona bezprecedentně rozšířila předkupní právo tak, že jeho dodržení způsobovalo u některých převodů zbytečné a nesmyslné potíže: garáže či garážová stání, které patřily funkčně k převáděnému bytu, a měly vlastnicky charakter podílu na společných částech budovy, se musely nejprve formálně nabízet všem dalším spoluvlastníkům. V mnohých developerských projektech se jednalo o počet spoluvlastníků přesahující stovku.

Formální oznámení dalším spoluvlastníkům muselo být učiněno v okamžiku, kdy již byla uzavřena kupní smlouva, přičemž zájemce obvykle chtěl byt kupovat právě s onou možností parkování. Stejný režim se ale mohl dotýkat také sklepů, pozemků, příjezdových cest. V některých případech bylo úplné splnění podmínek zákona až prakticky nemožné, nebo přinejmenším výrazně poškozující oprávněný zájem prodávajícího v rovině obchodní. V tomto je zrušení potřebné.

Naopak tam, kde spoluvlastník například ideální poloviny rodinného domu může bez předchozí nabídky prodat svůj podíl komukoli a opomenout přitom druhého spoluvlastníka, se otvírají vrátka pro různé protiprávní praktiky, kterými se například může bezskrupulózní nový spoluvlastník nakonec domoci odprodeje druhé části nemovitosti i za cenu nižší než obvyklou, tržní.

Lze očekávat a doufat, že zákonodárce tento stav do budoucna napraví a úprava předkupního práva se vrátí do mezí, v jakých byla před rokem 2014.

Petr Štěrba