Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí je od 1.7.2020 zrušeno.

Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí je od 1.7.2020 zrušeno. Výjimkou je, zjednodušeně řečeno, pouze předkupní právo dědiců, a to pouze po dobu půl roku po nabytí dědictví. Přesné znění úpravy je obsaženo v § 1124 nového Občanského zákoníku.

Úpravy našich zákonodárců jsou zde tak trochu „ode zdi ke zdi“, kdy nám bez přehánění zběsile mění tento institut občanského práva, po staletí laděného a vyvažovaného, nejprve do jednoho extrému, pak do druhého. Na to jsme zvyklí u správního, veřejného práva, kdy si stát dělá s občany či daňovými poplatníky co chce, ale v „civilní“ sféře je to neobvyklé.

Od 1.1.2018 totiž novela zákona bezprecedentně rozšířila předkupní právo tak, že jeho dodržení způsobovalo u některých převodů zbytečné a nesmyslné potíže: garáže či garážová stání, které patřily funkčně k převáděnému bytu, a měly vlastnicky charakter podílu na společných částech budovy, se musely nejprve formálně nabízet všem dalším spoluvlastníkům. V mnohých developerských projektech se jednalo o počet spoluvlastníků přesahující stovku.

Formální oznámení dalším spoluvlastníkům muselo být učiněno v okamžiku, kdy již byla uzavřena kupní smlouva, přičemž zájemce obvykle chtěl byt kupovat právě s onou možností parkování. Stejný režim se ale mohl dotýkat také sklepů, pozemků, příjezdových cest. V některých případech bylo úplné splnění podmínek zákona až prakticky nemožné, nebo přinejmenším výrazně poškozující oprávněný zájem prodávajícího v rovině obchodní. V tomto je zrušení potřebné.

Čti aktuální trendy ve vývoji cen nemovitostí pro rok 2021

Naopak aktuální úprava, kdy je předkupní právo až na začátku textu uvedenou výjimku zrušeno, spoluvlastník například ideální poloviny rodinného domu může bez předchozí nabídky prodat svůj podíl komukoli a opomenout přitom druhého spoluvlastníka, se otvírají vrátka pro různé protiprávní praktiky, kterými se například může bezskrupulózní nový spoluvlastník nakonec domoci odprodeje druhé části nemovitosti i za cenu nižší než obvyklou, tržní.

Lze očekávat a doufat, že zákonodárce tento stav do budoucna napraví a úprava předkupního práva se vrátí do mezí, v jakých byla před rokem 2014.

Autor: Petr Štěrba