Luka Living

Krizový a pokrizový vývoj spjatý s COVID-19 bude ve znamení většího významu nájemního bydlení

V příštích letech se poněkud změní poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlení ve prospěch bydlení v nájmu. V Česku je tradičně mimořádně vysoký poměr vlastnického bydlení vůči bydlení nájemnímu.

Nájemní bydlení v Česku rovná se dočasné řešení, nebo životní ztroskotání, ale třeba v Německu, Rakousku, Francii a dalších zemích tato rovnice tak úplně neplatí, a to s dlouhou tradicí. Současný vývoj na našem trhu s bydlením tuto otázku začne přibližovat poměrům na Západě. V Česku bude samozřejmě snížení poměru vlastnického bydlení vynuceno, a to tím, že nemalá část lidí na své bydlení zejména ve velkých městech nemá a dlouho mít nebude. Dopadá to a bude dopadat hlavně na mladé lidi.

Luka_Living
Luka_Living

Druhá část rovnice je, že developeři a investoři u nás začínají měnit své dosavadní plány po tlakem toho, že vrhat se bez rozmyslu do výstavby dalších bytových projektů na stávající nebo vyšší cenové hladině ve srovnání s dosavadním stavem před COVID-19 je pro ně riskantní z hlediska prodejnosti nových bytů. Na této cenové hladině je ve střednědobém horizontu možné očekávat ochlazení poptávky a prostor pro zlevňování developeři moc nemají. Lidí schopných a ochotných tyto částky zaplatit, resp. se natolik zadlužit, bude v příštích několika letech podle všeho méně, zejména pokud na konkurenčním trhu bytů z druhé ruky, který je z principu pružnější, dojde k určité, třebaže dočasné korekci ceny.

Developerům nepomůže ve střednědobém výhledu ani zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, novostavby totiž už osvobozeny od této daně byly, naopak, zrušení daně pomůže na trhu jejich konkurentům. To vše vede řadu těchto společností k tomu, že začínají plánovat výstavbu celých domů určených k nájemnímu bydlení, tak, jak je to na Západě dávno běžné a jak bylo před válkou běžné i tady.

Poslední roky kupovali novostavby bytů v Praze ve stále větší míře cizinci a stále víc na pronájem, na investici. Tedy proč tento budoucí profit nesměřovat raději ve svůj prospěch, to dává smysl.

Výhodou pro tento záměr bude, že domy projektované a koncipované jako celek k pronajímání bytů je možné optimalizovat pro tento účel v řadě ohledů, a provozovat, spravovat je pak značně efektivněji. Ani to není žádnou novinkou, jen se na to u nás za osmdesát minulých let jaksi pozapomnělo.

Petr Štěrba