Vilfredo Pareto, pravidlo 80/20

Pravidlo 80/20

Dopady pravidla 80/20

Pravidlo 80/20, neboli Paretovo pravidlo či Paretův princip nese jméno italského ekonoma a sociologa Vilfreda Pareta. Ten už v 19. století zjistil, že v Itálii je 80 % bohatství v rukou 20 % lidí. Časem se ukázalo, že tento princip platí v překvapivě velkém množství dalších situací či vztahů a s jeho dopady či důkazy o jeho platnosti se můžeme setkat v běžném životě na každém kroku.

Důsledky a příčiny

Pravidlo říká, že 80 % důsledků, resp. výsledků pochází z 20 % příčin. Například:

  • 20 % výrobků generuje 80 % zisku
  • 80 % příjmů podniku pochází od 20 % zákazníků
  • 20 % možných příčin způsobuje 80 % vad nebo zmetků ve výrobě

Jsou oblasti (typicky takové, které závisí hlavně na duševních schopnostech, kreativitě, talentu apod.) kde může tento nepoměr být ještě větší, třeba 90/10, případně i víc.

Jestliže dokážeme najít a správně si uvědomit, která (menší) část např. produktů, pracovníků nebo činností přináší největší efekt (zisk, objemy, výsledky apod.) a dokážeme se na ni se zaměřit, je možné významně zvýšit efektivitu.  Obdobně je možné za stejným cílem omezit náklady nebo pozornost na druhém konci spektra, tam, kde je přínos nejmenší.

V minulé dekádě toto pravidlo výborně a přesvědčivě vysvětlil a zpopularizoval ve svých dvou knížkách přeložených do češtiny Richard Koch. Jedna knížka se věnuje pravidlu obecně, pro všední život, druhá osvětluje využití pro management a podnikání.

V oblasti realitního zprostředkování platí velmi přiléhavě skutečnost, že 20 % makléřů realizuje 80 % obchodů.

Jestliže chceme, aby byl makléř spolehlivě přínosem, je třeba si vybrat toho správného, kterých je procentuálně málo. Nalezení toho pravého je ještě ztíženo tím, že právě ti makléři, kteří mají nejhorší výsledky, dohánějí nedostatek doporučení a zakázek zvýšenou aktivitou při náboru vůči majitelům, nejvíce se podbízejí nebo vtírají a proto riziko, že na takového majitel narazí, je značné.