Odhad tržní ceny

Jaká je cena Vaší nemovitosti na trhu a za kolik se prodá.

Ať už budete prodávat jakýmkoli způsobem, prvořadé je co nejlépe znát aktuální tržní hodnotu nemovitosti 

Pro uvedení na trh a nejlepší prodej je mimořádně důležitá optimální nabídková cena. Chybou je samozřejmě jak příliš nízká, ale často i příliš vysoká cena. Tržní ocenění je výhodou i pro jednání o prodejní ceně se zájemcem o koupi.

Dobrým nápadem ale není nechat odhadovat tuto cenu realitního makléře, kterému jde hlavně o to, aby získal Vaší nemovitost k prodeji právě on. Potom dochází k tzv. „kupování“ nabídky, kdy makléř často s cenou manipuluje, aby ovlivnil majitele a získal další položku do své nabídky. Dostanete zavádějící informaci, která může plánovanému prodeji víc ublížit, než prospět.

Dobrou volbou pro tyto účely je tento odhad tržní ceny. Proč?

Tržní cenu totiž stanovím hlavně podle skutečně prodaných srovnatelných nemovitostí. Přihlížím ale ke všem specifikům, podle své zkušeností a praxe, zejména na základě:

  • 1
    skutečně realizovaných cen z katastru nemovitostí (za kolik se opravdu prodaly, ne jen nabízely)
  • 2
    aktuálních poptávek kupujících, situace na trhu a trendů
  • 3
    kritického posouzení nabídkových cen konkurenčních nemovitostí na trhu.

Informací pro stanovení ceny není nikdy dost, tzv. cenotvorných veličin je totiž překvapivě hodně. Mají ale různou váhu a potřeba je správně vyhodnotit.  Svoji roli hrají i „měkké“, těžko vyčíslitelné vlastnosti, okolnosti a rozdíly mezi jednotlivými nemovitostmi. Kupující velmi ovlivňují jejich emoce, dojmy, pocity, i když si to většinou nepřipouští, a to se projevuje na ceně i prodejnosti.

Přístup k informacím a rozsáhlé zkušenosti přímo z praxe jsou nepostradatelné.

Vedle odhadu tržní ceny dostanete i informace o realizovaných prodejích v okolí Vaší nemovitosti a návrh optimální nabídkové ceny.

 

Čti aktuální info o cenách

Cena za provedení tržního odhadu ceny

Odhad tržní ceny nemovitosti provádím zdarma.

Kontaktujte mě telef. nebo níže pro další info