Na co si dát hlavně pozor

Úskalí a nástrahy prodeje nemovitosti bez realitky

Nabídková cena a prezentace

První nástraha prodeje leží ve špatném počátečním určení nabídkové prodejní ceny nemovitosti. Musíte se strefit do optimálního pásma nabídkové ceny, umístění příliš vysoko znamená nakonec obvykle finanční i časovou ztrátu, příliš nízko pochopitelně také. Častá je ale i nevhodná prezentace nemovitosti (nejen příprava nemovitosti k prohlídce; během prohlídky můžete několika nevhodnými slovy nebo jednou nevhodnou situací zájemce o koupi nemovitosti velmi snadno definitivně ztratit). Obě záležitosti souvisejí s psychologií kupujících a určitými obvyklými vzorci lidského chování.
Více informací o nabídkové ceně nemovitosti →

Vyjednávání a smluvní podmínky.

Vyjednávací a obchodní schopnosti nutně potřebujete při jednání o smluvních podmínkách. Při zavázání zájemce ke koupi nemovitosti je klíčová schopnost dostatečného tahu na cíl, na uzavření, kdy se jedná často o emoce kupujícího a časový faktor; zde čistě „právní“ přístup nebývá tou nejlepší možností. Kritickým bodem je pak samotná kupní smlouva a zajištění úhrady a výplaty kupní ceny. V nevýhodném postavení se zákonitě ocitnete zejména tehdy, když má protistrana svoji odbornou pomoc.
Více o specifikách smluvních formulářů a úpravě vzorových smluv →

Koordinace termínů a finančních toků

Reálná schopnost zájemce o koupi bytu nebo domu bydlení financovat je zásadním momentem. Poměrně vysoké procento prodávajících vlastníků doplatí na to, že špatně odhadnou schopnost zájemce o koupi nemovitosti získat finanční zdroje, resp. získat je v potřebném čase (prodejem jiné nemovitosti, hypotékou). Zájemci o koupi občas nemluví zcela pravdu i v případě, kdy tvrdí, že mají hotovost na účtu. Koupě nové nemovitosti se často financuje prodejem vlastního bydlení a tyto vazby se řetězí, takže vzniká větší či menší „kulový blesk“. Je proto nezbytné pečlivě dbát na reálnost termínů vyklizení jednotlivých bytů, domů a pamatovat na situace, kdy dojde k porušení sjednaných lhůt. Jedna věc jsou smlouvy, tedy písemné formality, jiná pak reálný průběh transakce.

Mezi námi blízkými

Zvláštním případem je prodej realit v rámci příbuzných. Výhody jsou zřejmé, ale je také třeba poukázat na negativa z praxe: kupující v takových případech obvykle počítá s tím, že získá nemovitost výhodněji než na volném trhu. Konečným výsledkem je pak tzv. hra se záporným součtem, neboť prodávající má pocit, že nemovitost prodal levně, kupující, že koupil dům či byt draze a vztahy v příbuzenstvu jsou místo posílení často trvale poškozeny. Je na místě se předem ptát, jestli není lepší nemovitost prodat za lepší cenu někomu mimo příbuzenstvo.

Nové technologie nahrávají kupujícím, nároky na prodávající se naopak zvýšily

Poslední roky můžete stále snadněji inzerovat svoji nabídku nemovitosti na internetu. Protože ale podobné možnosti mají i vaši konkurenti, tedy vlastníci obdobných nemovitostí, je třeba nabízet nemovitost lépe než kdykoli předtím. Tyto technologické vymoženosti nepomáhají průměrným nemovitostem a zejména ne průměrným způsobům realitního prodeje. Musíte být výjimeční, více než v minulosti, ideálně mezi 20 % nejlepších.
Více o nástrahách a tricích vašich protivníků →

Kupující nevědí, co chtějí

Zájemce navštíví klidně 20 i více nemovitostí, než se rozhodne nějakou koupit. Někteří nakonec dospějí k tomu, že vlastně potřebují nikoli dům, ale byt, nebo nemovitost v úplně jiné lokalitě. Vy a Vaše nemovitost těmto lidem sloužíte jako jakýsi cvičný materiál, aby si ujasnili, co vlastně chtějí a co ne, a to je ztráta času. Kupující, který má jasno, je cenný a musíte s ním podle toho nakládat.