Odhad tržní ceny

Jaká je cena nemovitosti na trhu a za kolik se prodá.

Kontaktujte mě

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Ať už budete prodávat jakýmkoli způsobem, prvořadě důležité je co nejlépe znát tržní hodnotu Vaší nemovitosti. 

Pro uvedení na trh a nejlepší prodej je mimořádně důležitá optimální nabídková cena, chybou je samozřejmě jak příliš nízká, tak ale i příliš vysoká cena. Tržní ocenění je přínosem i pro možné jednání o prodejní ceně se zájemcem o koupi.

Řešením ale není nechat ("zdarma") odhadovat tuto cenu realitního makléře, kterému jde hlavně o to, aby získal Vaší nemovitost k prodeji právě on. V takovém případě dochází k tzv. „kupování“ nabídky, kdy makléř stanoví odhad záměrně příliš optimisticky. Výsledkem je zavádějící informace, která může plánované transakci víc ublížit, než prospět.

Účinnou možností pro tyto účely je můj odhad tržní ceny. Proč?

Tržní cenu totiž stanovím podle srovnatelných nemovitostí. Přihlížím ke všem specifikům, zejména na základě:

  • 1
    skutečně realizovaných cen z naší databáze a katastru nemovitostí (za kolik se opravdu prodaly),
  • 2
    aktuálních poptávek kupujících,
  • 3
    kritického posouzení nabídkových cen konkurenčních nemovitostí na trhu.

Informačních podkladů pro stanovení ceny není nikdy dost. Jejich zpracování a vyhodnocení není vůbec jednoduchá záležitost. Cenotvorných veličin je totiž překvapivě hodně. Svoji roli hrají i „měkké“, těžko vyčíslitelné vlastnosti, okolnosti a rozdíly mezi jednotlivými nemovitostmi. Kupující jsou významně ovlivňováni svými emocemi, dojmy, pocity, i když si to většinou nepřipouští.

Rozsáhlé zkušenosti přímo z praxe jsou proto nepostradatelné.